Velkommen til Røyken MC-Ravn.

Røyken MC-Ravn er natteravner på to hjul. Vi ferdes ute i kommunen og samarbeider med eksisterende natteravngrupper for å gjøre lokalsamfunnene i kommunen tryggere. Vårt ønske er å treffe ungdommen på ungdommens premisser. Vårt mål er at ungdommen skal føle seg trygge med oss i sine miljøer, at ungdommen vil ta kontakt med oss, at ungdommen slipper å være med på vold og hærverk, at vi er der sammen med dem gir trygghet.

Vi er med i Grasrot systemet og vi håper dere støtter oss.
For mer informasjon om hvordan du gir din andel til oss.